SKK: Walne zebranie Stowarzyszenia

W imieniu Zarządu SKK Polonia / Stowarzyszenia 93 Basket Family uprzejmie zapraszamy na Walne Zebranie Stowarzyszenia 14 września 2015 r. o godz. 17:30 w lokalu ośrodka „Kibice Razem” przy ul. Andersa 29.

Zebranie dotyczyć będzie przyszłości zespołu i Stowarzyszenia.

Równocześnie informujemy, że rezygnację z pracy w Zarządzie złożyli Paweł Swianiewicz i Joanna Antosiewicz.

Bardzo prosimy o niezawodne przybycie, gdyż dla ważności Walnego Zebrania wymagane jest określone w obecnym statucie kworum.

Zarząd Stowarzyszenia SKK Polonia / 93 Basket Family