Oświadczenie Zarządu Klubu

Oświadczenie Zarządu Klubu z dnia 13 listopada 2019 r.

Szanowni Państwo,

w imieniu klubu SKK Polonia Warszawa sp. z o.o. informujemy o zmianach w sztabie trenerskim, które nastąpiły w ostatnim czasie.

  • Ze względów zdrowotnych, trener Remigiusz Koć poprosił o rozwiązanie umowy z naszym klubem. Umowa została rozwiązana.
  • W dniu 11 listopada 2019 r. Zarząd Klubu postanowił rozwiązać kontrakt z trener Karoliną Szlachtą.
  • Od dnia 12 listopada 2019 r. trenerem głównym SKK Polonia Warszawa został Jarosław Krysiewicz.

Klauzule poufności w umowach wiążących klub z trenerami nie pozwalają stronom komentować tych zdarzeń w żadnej formie. Możemy tylko przekazać powyższe informacje opinii publicznej, co niniejszym czynimy.

Byłym trenerom dziękujemy za współpracę.

Z poważaniem

Zarząd SKK Polonia Warszawa sp. z o.o.