Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

dbając o Państwa dane osobowe i w oparciu o wewnętrzne procedury w związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. RODO*, prowadzimy weryfikację wyrażonych przez Państwo zgód. Pragniemy spełnić względem Państwa ponowny obowiązek informacyjny (jaki miał już miejsce w przeszłości)
i prosimy o reakcję, jeśli uważają Państwo, że Ich dane osobowe nie powinny być przez nas używane.

Kto przetwarza Państwa dane?

Administratorem Państwa danych osobowych jest SKK Polonia Warszawa sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie adres: ul. Konwiktorska 6 lok. 205, 00-206 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000531775, numer NIP: 5252601351, REGON: 147485963, działającą w formule non-profit, będącą organizacją pozarządową,
o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, o nr. licencji: PZKOSZ 664/15

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?

Państwa dane przetwarzane są w celu kontaktowania się z Państwem np. poprzez Newsletter SKK Polonia Warszawa lub bezpośrednio w imieniu władz Klubu, prowadzenia przez nas marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, tworzenia listy Państwa jako nabywców karnetów, obsługi zamówień
i dystrybuowania nagród dla darczyńców. Dane przetwarzane są ponadto w celu ustalania, dochodzenia
i obrony roszczeń oraz informowania o naszej działalności oraz wysyłki zaproszeń na organizowane przez nas wydarzenia co stanowi realizację uzasadnionego celu przetwarzania tych danych, a zarazem odrębną podstawę prawną ich przetwarzania. W przypadku, w którym wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie przesyłanej przez nas informacji handlowej drogą elektroniczną, podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Państwa zgoda.

Komu udostępniamy Państwa dane?

Co do zasady nie przekazujemy Państwa danych osobowych podmiotom trzecim. Dane mogą być jednak przekazywane podmiotom odpowiedzialnym np. za dostawę wysyłanych przez nas towarów lub wysyłanej korespondencji oraz innym podmiotom wykonującym czynności przez nas zlecone (np.
w zakresie obsługi IT, obsługi prawnej itd.).

Czy to konieczne?

W przypadku pozyskiwania danych osobowych od Państwa, ich podanie może być wymagane w celu zawarcia i realizacji zawartej z Państwem umowy. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi nam zawarcie lub wykonanie zawartej z Państwem umowy. W niektórych przypadkach przepisy prawa mogą nakładać na nas obowiązek uzyskania Państwa danych osobowych, np. w celach podatkowych lub rozliczeniowych. W pozostałych przypadkach podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może uniemożliwić realizację ww. celów (np. nie będziemy mogli przesyłać Państwu naszych informacji handlowych).

W związku z realizacją wyżej wymienionych celów przetwarzamy lub będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

imię i nazwisko wraz z którąkolwiek z następujących kategorii: adres geograficzny, adres e-mail, numer telefonu.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?

Nie przechowujemy Państwa danych dłużej, niż to niezbędne do wykonania zawartych z Państwem umów, w tym realizacji zamówień (a także prowadzenia kont użytkowników, jeśli dokonali Państwo rejestracji), a także informowania o naszej działalności, w tym reklamy oferowanych przez nas towarów
i usług, o ile obowiązek dłuższego przechowywania nie wynika z przepisów prawa (w szczególności prawa podatkowego i regulacji z zakresu rachunkowości). W zakresie, w jakim dane przetwarzamy w oparciu o realizację naszych uzasadnionych celów, zaprzestajemy takiego przetwarzania po uwzględnieniu wniesionego sprzeciwu. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody zaprzestajemy takiego przetwarzania po jej wycofaniu.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Zapewniamy realizację pełni przysługujących Państwu uprawnień z zakresu ochrony danych osobowych, w tym żądania dostępu do danych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Państwu także możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu.

Prawo do wycofania zgody: W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Państwu ponadto prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania do chwili wycofania zgody).

Prawo do wniesienia sprzeciwu: W odniesieniu do przetwarzania danych opartego na realizacji naszych uzasadnionych celów przysługuje Państwu ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W żadnym razie nie będziemy wykorzystywać Państwa danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na Państwa sytuację prawną.

Gdyby chcieli Państwo skontaktować się z nami w sprawie ochrony swoich danych osobowych, to można to zrobić, pisząc na adresy wskazane w stopce tej informacji.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informacja o plikach cookies

Serwis www.poloniawarszawa.pl korzysta z plików „cookies”.

 1. Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
 4. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 5. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę.
 6. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 7. Korzystając z serwisu www.poloniawarszawa.pl możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google, Twitter. Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów.
 8. W serwisie www.poloniwarszawa.pl mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Sesyjne pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z serwisu. Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz.
 9. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.
 10. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 11. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 12. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.
 13. Administratorem Państwa danych osobowych jest SKK Polonia Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie adres: ul. Konwiktorska 6 lok. 205, 00-206 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000531775, numer NIP: 5252601351, REGON: 147485963, działającą w formule non-profit, będącą organizacją pozarządową, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o nr. licencji: PZKOSZ 664/15

 

SKK Polonia Warszawa sp. z o.o.

ul. Konwiktorska 6 pok. 205, 00-206 Warszawa

NIP: 5252601351 REGON: 147485963 KRS: 0000531775

biuro@poloniawarszawa.com , www.poloniawarszawa.com